Tag Archives: ca phe pha may

LỚP CREMA TRONG LY CÀ PHÊ PHA MÁY

Cà phê Kao Đạt đặc biệt

Lớp crema trên bề mặt của ly cà phê pha máy màu nâu vàng, là phần thể hiện rõ nét của chất lượng ly cà phê pha máy. Yêu cầu của lớp crema này phải dày, bền sánh, kể cả khi dùng muỗng quậy thì lớp crema này cũng tan rất chậm. Không ít khách hàng có thói quen thưởng thức lớp crema này trước khi bỏ đường, sữa và nước đá vào cà phê.