CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1- Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt:

Quý khách có thể sử dụng App SmartBanking, Viettel Money hoặc Momo để quét QR Code tương ứng thực hiện việc thanh toán

2- Các cách thức thanh toán bằng tiền mặt:

  • Thanh toán trực tiếp cho người bán/giao hàng ngay sau khi nhận và kiểm tra hàng hóa.
  • Quý khách hàng trực tiếp nhờ các nhà xe/chành xe thanh toán hộ, thanh toán trực tiếp cho người bán/giao hàng bằng tiền mặt khi nhà xe/chành xe nhận hàng gửi, số tiền thanh toán bao gồm cả tiền hàng hóa và tiền cước vận chuyển từ cơ sở/đại lý/cửa hàng của Kao Đạt tới văn phòng nhận hàng của nhà xe/chành xe và cước phí vận chuyển theo quy định của nhà xe/chành xe.

3- Nguyên tắc thanh toán:

  • Tiền thanh toán bao gồm: Tiền hàng hóa, phí đóng gói theo yêu cầu, cước vận chuyển theo thỏa thuận.
  • Hàng chỉ xuất khỏi kho/cơ sở/đại lý/cửa hàng kèm theo hóa đơn bán hàng khi Kao Đạt đã nhận đủ số tiền thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.
  • Kao Đạt không có chính sách hàng công nợ, nhân viên/người bán hàng nào tự ý cho khách hàng thiếu nợ thì phải chịu trách nhiệm thu hồi công nợ với tư cách cá nhân.